S T R E S S / B U R N - O U T  B I J  H U L P V E R L E N E R S

Ben je werkzaam als hulpverlener in de gezondheidszorg, politie, brandweer, jeugdzorg of werk je in de verslavings- dak- en thuislozen branche of vreemdelingen opvang: voel je vrij om contact op te nemen als je klachten ervaart van stress, overspannenheid, of (dreigende) burn-out.  

Zelf ben ik werkzaam in de gezondheidszorg als verpleegkundige en ervaar ik als hulpverlener een toenemende werkdruk om mij heen.
Oorzaken die hieraan ten grondslag liggen, zijn o.a.:
Corona, vergrijzing van de samenleving, complexiteit van zorg, de zorgzwaarte die toeneemt in combinatie met bezuinigingen in vrijwel alle sectoren.
Bezuinigingen zorgen ervoor dat er regelmatig onvoldoende (geschoold) personeel rondloopt en er onvoldoende aansluiting in de keten bestaat (samenwerking tussen hulpverleners/organisaties/instanties).

Eveneens zorgen allerlei extra taken - zoals bureaucratische registratie omtrent beleid/beheer rondom kwaliteit – er voor, dat dit over het algemeen door velen als tijdrovend wordt ervaren, ondanks het nut/noodzaak ervan.
 

 

 

 

 

 

 


 

Tenslotte wordt de klant, patient, client, bewoner en diens familie/mantelzorger mondiger en ontstaat er bijvoorbeeld verbale en/of fysieke agressie, doordat wachttijden kunnen oplopen.
Dit kan erin resulteren dat je je als hulpverlener onvoldoende veilig voelt om je werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren.  

Ook ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om bovenstaande situatie in mijn uitvoerende werkzaamheden.
En vanuit deze situatie in combinatie met mijn expertise als coach/hypnotherapeut kan ik je de juiste ondersteuning bieden om bij te dragen aan het verminderen/verdwijnen van je stressgerelateerde klachten, zodat je je geestelijk én lichamelijk weer sterk, vitaal en in balans voelt.

678-Meten-patient-onderzoek-1920-Fotos-v